Máy đếm tiền Ousdis 9900

9900

4,600,000 đ

Chức năng : Kiểm tra ảnh chìm Kiểm tra tiền giả Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
Phát hiện tiền lẫn loại
Tự động kiểm tra tình trạng máy
Đếm ấn định số
Đếm cộng dồn
Tốc độ đếm: 110 tờ/phút