Máy đếm tiền OUDIS 9900B

9900B

5,750,000 đ

- Có chức năng đếm tổng tiền
- Có chức năng chia mẻ.
- Phần mềm mới nhất 2019 new
- Tự động xóa và có chức năng cộng dồn.
- Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại.
- Có chức năng đếm ngoại tệ.
- Có chức năng chia m