Máy đếm tiền Oudis 9900A Super

9900ASuper

6,800,000 đ

- Màn hình hiển thị LCD màu sắc nét
- Đếm nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền khác mệnh giá
- Đếm phát hiện tiền giả , siêu giả polymer chính xác 100%
- Đếm Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ
- Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả : ( Total )