Máy đếm tiền OUDIS 9699A

9699A

6,200,000 đ

- Có chức năng chia mẻ (chia tờ).
- Cộng tổng tiền có kiểm giả, siêu giả.
- Tổng tiền nhiều mệnh giá và phân báo theo từng mệnh giá.
- Phát hiền tiền giả, siêu giả chính xác.
- Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại.