Máy đếm tiền OUDIS 9500A

9500A

4,350,000 đ

- Có chức năng đếm tổng tiền
- Có chức năng chia mẻ.
- Phần mềm mới nhất 2019 NEW
- Tự động xóa và có chức năng cộng dồn.
- Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại.
- Chức năng đếm ngoại tệ. đếm tiền coton …