Máy đếm tiền OUDIS 888A

888A

5,990,000 đ

- Dùng 03 hệ thống mắt màu kiểm tra tiền siêu giả, các hãng khác chi có 01 mắt.
- Màn hình hiển thị hai mặt 06 số, 3 số lớn, 3 số nhỏ.
- Dây curoa đặc chủng, độ bên cao.
- Đếm và kiểm tra các loại tiền giả, siêu giả cao cấp.
- Đếm hiển thị mệnh giá