Máy đếm tiền Oudis 5200C

5200C

2,800,000 đ

- Máy đếm tiền chuyên dụng đa năng
- Máy đếm tiền Polymer và Cotton , USD , Euro.
- Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền.
- Đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm.
- Tốc độ đếm nhanh 1100tờ/phút.
- 01 màn hình hiển thị số LCD lớn (01 LED ).