Máy đếm tiền OUDIS 2990

OUDIS2990

4,700,000 đ

Có chức năng đếm tổng tiền
- Có chức năng chia mẻ.
- Phần mềm mới nhất 2019
- Tự động xóa và có chức năng cộng dồn.
- Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer
- Có chức năng đếm ngoại tệ.
- Có chức năng chia mẻ và cộng dồn