Máy đếm tiền OUDIS 2300C

2300C

2,250,000 đ

Đếm được các loại tiền Polymer và Cotton, USD, Euro.
- Đếm và phát hiện tiền giả bằng tia UV MG.
- Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền.
- Đếm mẻ, ấn định số tờ cần đếm.
- Tốc độ đếm: 1100 tờ/phút.
- 02 màn hình hiển thị số LED lớn