Máy đếm tiền MANIC B-1618

B-1618

2,650,000 VND

- Máy đếm tiền phổ thông.
- Mẫu đẹp, thân máy cao giúp tiền xuống đều.
- Máng thả tiền bằng inox dễ dàng thay thế.
- Chức năng chia tờ theo ý muốn (PRE).
- Chức năng cộng dồn (ADD).
- Chức năng kiểm giả phát sáng (UV).
- Màn hình hiển thị từ 0 – 999